eng - fin - swe

KLASSINEN FENG SHUI

Klassinen Feng Shui noudattaa periaatteita, jotka on dokumentoitu vanhoissa alkuperäisissä kiinalaisissa kirjoissa ja dokumenteissa. Monet näistä olivat käytettävissä ainoastaan keisareiden kirjastoissa.

Feng Shui käsittelee ihmisen suhdetta ympäristöönsä, sekä materiaaliseen että immateriaaliseen ympäristöön. Klassiset Feng Shui teoriat perustuvat järjestelmällisen vuorovaikutuksen teorioihin, kuten Qi, Yin/Yang, Wuxing, Bagua, Siling, sekä Tian/Di/Ren harmoniateoriaan.