eng - fin - swe

EUROPEAN COLLEGE OF FENG SHUI

ECOFS Konceptet har utvecklats av Howard Choy (Cai Hong).

Howard ChoyHoward Choy

är en karismatisk lärare, praktiserande arkitekt och infödd kinesisk Feng Shui Master. Hans familj Choy (Cai) hör till ätten i rakt nedstigande led från kung Wen of Chou (1152-1056). Han har fått sin utbildning först i Kina och sedan i Australien (B.Sc och B.Arch). Med ständigt ökande efterfrågan utanför Australien beslöt han flytta till Berlin, där han arbetar som Feng Shui arkitekt, konsult och lärare. Med sin kinesiska bakgrund och sina erfarenheter som arkitekt har han utvecklat ett unikt koncept för studier i klassisk Feng Shui.

Tack vare sina kinesiska språkkunskaper har Howard haft möjligheter att studera de klassiska Feng Shui principerna direkt på originalspråk. Många av dessa dokument är inte tillgängliga på något annat språk. På detta sätt har ECOFS en värdefull direktlink till de gamla kinesiska teorierna.

European College of Feng Shui erbjuder skolning och kurser på Master-nivå i sina utrymmen i Berlin, och seminarier för Feng Shui experter runtom i världen. Den ökande efterfrågan på kurser ledde till att det också finns ett behov av grundkurser enligt ECOFS konceptet.

Gunilla Lindgren

Gunilla Lindgren

har tillsammans med Howard utvecklat ett grundkurskoncept med praktisk förankring i enlighet med ECOFS-principer för Finland. Parallellt med sitt dagliga arbet har hon studerat Feng Shui i 30 år. Sedan hon pensionerade sig från de administrativa multinationella projekten inom musikindustrin, där hon fick en gedigen erfarenhet av att utnyttja Feng Shui metoder i olika förändringsprojekt, har hon koncentrerat sig på att utveckla kurser både för företag och för privatpersoner. Hon verkar också som konsult, coach och tränare.

De kurser som ECOFS Finland erbjuder ger grundkunskaper i klassisk Feng Shui för vardagsbruk och för fortsatta studier vid ECOFS Centret i Berlin.