eng - fin - swe

EUROPEAN COLLEGE OF FENG SHUI

ECOFS Konceptet har utvecklats av Howard Choy (Cai Hong).

Howard ChoyHoward Choy

är en karismatisk lärare, praktiserande arkitekt och infödd kinesisk Feng Shui Master. Hans familj Choy (Cai) hör till ätten i rakt nedstigande led från kung Wen of Chou (1152-1056). Han har fått sin utbildning först i Kina och sedan i Australien (B.Sc och B.Arch). Med ständigt ökande efterfrågan utanför Australien beslöt han flytta till Berlin, där han arbetar som Feng Shui arkitekt, konsult och lärare. Med sin kinesiska bakgrund och sina erfarenheter som arkitekt har han utvecklat ett unikt koncept för studier i klassisk Feng Shui.

Tack vare sina kinesiska språkkunskaper har Howard haft möjligheter att studera de klassiska Feng Shui principerna direkt på originalspråk. Många av dessa dokument är inte tillgängliga på något annat språk. På detta sätt har ECOFS en värdefull direktlink till de gamla kinesiska teorierna.

European College of Feng Shui har tills vidare erbjudit skolning och kurser på Master nivå i sina utrymmen i Berlin, och seminarier för Feng Shui experter runtom i världen. Den ökande efterfrågan på kurser har lett till att det nu också finns ett behov av grundkurser enligt ECOFS konceptet.

Gunilla Lindgren

Gunilla Lindgren

har en bakgrund i företagsadministration där hon också har kunnat utnyttja sina kunskaper i Feng Shui. Efter att ha avlagt kadidatexamen vid Svenska Social och Kommunalhögskolan verkade hon inom den privata multinationella företagsvärlden. Parallellt med sitt dagliga arbete har hon studerat Feng Shui i mer än 20 år. Sedan hon pensionerade sig från de administrativa multinationella projekten 2011 har hon koncentrerat sig på att utveckla kurser både för företag och för privatpersoner, och verkar som coach och tränare. Hon verkar också som konsult inom förändringsprojekt.

Kristiina Hassan-Zade

Kristiina Hassan-Zade

är Inredningsarkitekt och Feng Shui Konsult genom sin firma Qi Power. Hon har mångårig erfarenhet av projekt runtom i Europa. Hon avlade 1988 sin DI examen vid Akademie der Bildenden Künste i München, och “Feng Shui Practitioner Diploma” år 2000 vid Raymond Lo School of Feng Shui. Hon har på ett naturligt sätt kunnat utnyttja sina Feng Shui kunskaper i sina inredningsprojekt, som har resulterat i många framgångsrika lösningar för hem, affärer och kontor i Tyskland, Schweiz och Finland.

Howard, Gunilla och Kristiina har tillsammans utvecklat ett introduktionsprogram enligt ECOFS konceptet. Denna introduktion ger grundkunskaper i Feng Shui för vardagsbruk och för fortsatta studier vid ECOFS Centret I Berlin.